Fantastik

Vejledning i opsætning af newsgroups
Fantastik mailinglister og newsgroups

I Fantastik foregår diskussioner og informationsudveksling på nettet i mailinglisterne. Der er en mailingliste, announce, hvor alle nyheder i foreningen annonceres, en større mængde andre lister tilknyttet interessegrupper m.m., samt en generel liste for det som ikke hører hjemme andre steder. Mailinglisterne kan man tilmelde sig ved at sende en tom email til xxx-subscribe@fantastik.dk (Hvor xxx er navnet på listen, for eksempel announce-liste). Man får derved tilsendt alle de mails der skrives til den pågældende mailingliste, og kan selv skrive til mailinglisten.

For ikke at blive oversvømmet med mails, og for at kunne bladre tilbage i gamle mails, er der lavet en anden tilgang til mailinglisterne: Via newsgroups. Her kan man gøre det samme som med mailinglisterne, og her ligger også alle de gamle mails. Det er nøjagtig de samme mails der er tale om, men med forskellig måde at læse og skrive dem på. Der findes to tilgange til newsgroups, dels via et news-program, og dels via en hjemmeside (news-portal). Sidstnævnte kan bruges uden videre ved at gå ind på news.fantastik.dk med en browser. News er derimod en gammel internet-standard, som kræver at man installerer et program til at læse det med. Fordelen ved at bruge denne tilgang frem for hjemmesiden er at man kan bruge den uden at være på nettet, hvis man for eksempel bruger modem (men man skal selvfølgelig opdatere den regelmæssigt). Desuden kan news-programmer have en del funktioner (søgning o.a.), som ikke kan bruges via hjemmesiden.

I det følgende beskrives hvordan et program til at læse news sættes op. Som eksempel har jeg valgt Outlook Express, som er det mail-program der følger med Windows (Den Outlook der følger med Office pakken har af en eller anden grund ikke et indbygget news-program). Der findes også en del gratis programmer til at læse news med, blandt andet har Mozilla et indbygget.

Outlook Express findes allerede installeret på de fleste Windows-maskiner, så der er ikke meget at gøre her. Andre programmer skal hentes ned fra nettet eller en CD, hvorefter man klikker på installationsprogrammet, og resten herefter forløber nogenlunde automatisk.

Et eller andet sted findes der en mulighed for at definere en news-server, eller som det hedder i Outlook Express: Nyhedsgruppekonto. Man vælger da det eller klikker på det.Herefter bliver man spurgt om sit navn. Det er det navn som vises under afsender på det man skiver til gruppen. Skriv så vidt muligt dit rigtige navn, så folk ved hvem du er.
Dernæst skal du angive en email-adresse. Det er der hvortil du gerne vil have sendt de mails folk sender til dig ved at bruge news. Denne adresse behøver ikke være den samme som du for eksempel har sat dit mailprogram op til at bruge, men der er ingen grund til at bruge en anden.

Dernæst skal du taste navnet på news-serveren ind (Eller NNTP-serveren, som det hedder nogle steder). Den skal hedde news.fantastik.dk. Du får så mulighed for at hente listen over nyhedsgrupper ned. Det er ikke selve indholdet, men et indeks over hvad der er på serveren. Grunden til at man bliver spurgt er at nyhedsservere kan have ret mange grupper, så det tager lang tid at læse ind, men news.fantastik.dk har kun Fantastiks grupper plus lidt ekstra.
Du får da en liste op over nyhedsgrupperne. Ved hjælp af musen eller shift-tast + pil-tast kan du vælge alle dem der starter med fantastik, men du kan også vælge dem en ad gangen og vende tilbage til det skærmbillede hvorfra man vælger. Dem du har valgt ”abonnerer” du da på ved at klikke på den relevante knap.
Der kommer nu en liste op over de nyhedsgrupper du valgte. Ved at klikke på dem kan du se hvad der ligger i dem. Du kan så klikke på de enkelte indlæg for at se hvad der står i dem.
Hvis du vil poste noget til en gruppe, klikker du på den pågældende gruppe, og vælger ”ny post” (eller tilsvarende for andre programmer end Outlook Express). Der kommer så et vindue op hvor du kan taste det ind du vil skrive. Når du klikker ”send” sendes det du har skrevet til news-serveren. Der vil som regel gå et kort stykke tid før du kan se det.
For at svare på et indlæg kan du enten vælge at svare direkte til den der har skrevet indlægget, eller du kan svare til hele gruppen. Det normale er at man svarer til hele gruppen. I Outlook Express hedder det ”svar til gruppe”. Ellers fungerer det på samme måde som når man skriver et nyt indlæg. I de fleste programmer citeres der fra det man svarer på. Dette citat kan man enten fjerne, lade stå eller skære i, men det normale er at man lader det man svarer på blive stående. Efterhånden som der kommer mange svar på et indlæg dannes der en lang kæde af indlæg, en tråd, som man kan se ved at klikke på det lille ”+”.
For at kunne læse (og skrive) indlæg i nyhedsgrupperne når man ikke er på nettet, skal man have hentet indholdet af nyhedsgrupperne ned på sin egen computer. Det sker i Outlook Express ved at man klikker på ”news.fantastik.dk” ude til venstre. Herefter kan man ved at udvælge grupper og dernæst vælge ”indstillinger” bestemme at for eksempel alle meddelelser skal hentes ned. Det vil her sige alt tilbage fra foreningens start. For herefter at aktivere disse indstillinger skal man (i Outlook Express) vælge ”synkroniser grupper” fra menuen under ”funktioner”. Dernæst begynder programmet at hente indlæg ned fra serveren, som man senere kan læse uden at skulle gå på nettet.
Hvis du kører fast i det: Husk at computeren er meget dummere end dig. Så hvis du tænker dig lidt om kan du nok regne ud hvad det er den vil have du skal gøre.

Flemming Rasch, september 2004