Fantastik
Stiftende generalforsamling
Søndag 31 august 2003 i Valby Medborgerhus, 3. sal, lokale 3


DAGSORDEN:
1. Om den nye forening
- Baggrund
- Interessegrupperne
- Navn til foreningen
2. Forslag til vedtægter
3. Forslag til budget
4. Beslutning om foreningens stiftelse
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Evt.
- konkurrence
- Indmeldelse af medlemmer
- Nye interessegrupper
Olav M. J. Christiansen bød velkommen.
Klaus Æ. Mogensen blev valgt som dirigent
og Maj-Britt Christensen som referent,
begge uden modkandidater.

Den nye forening

Olav M. J. Christiansen ridsede kort op forhåbningerne for den nye forening - en bred forening hjemmehørende i København. Med plads til alle de fantastiske genrer i alle deres udtryksformer. En forening, hvor medlemmerne selv tegner foreningen og står for arrangementer osv. Olav understregede ønsket om et samarbejde med andre foreninger i ind- og udland - og pointerede, at der allerede er etableret et nordisk samarbejde. Ved afstemning blev det besluttet, at foreningen skal hedde Fantastik med undertitlen Foreningen for de fantastiske genrer.

Forslag til vedtægter

Flemming R. P. Rasch og Klaus Æ. Mogensen stod for en grundig gennemgang af vedtægtsforslaget. Mange detaljer og formuleringer blev gennemdrøftet og besluttet ved afstemning. Til sidst blev det endelige vedtægtsudkast vedtaget. (Vis vedtægter).

Forslag til budget


Jens Christensen gennemgik forslaget til budget. Der var enighed om, at mange af udgiftsprognoserne var meget usikre i sådan en ny forening, og at budgetforslaget ved næste generalforsamling ville have et fastere grundlag.
Beslutning om foreningens stiftelse

Beslutningen om foreningens stiftelse blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelse


Til bestyrelsen blev valgt uden modkandidater:
Olav M. J. Christiansen
Jens Christensen
Tue Sørensen
Klaus Æ. Mogensen
Maj-Britt Christensen
Erling Søby

Olav M. J. Christiansen blev valgt som formand uden modkandidater.

Suppleanter:
Hans Henrik Løyche
Grusjenka Andersen
Flemming R. P. Rasch

Valg af revisor


Til revisor blev valgt: Vagn B. Lauridsen
Suppleant: Flemming Espersson

Fastsættelse af kontingent


Ved afstemning blev kontingentet fastsat til 100 kr.

Eventuelt


Det blev besluttet at konkurrencens vinder skal annonceres ved første medlemsmøde. De tilstedeværende blev opfordret til at melde sig ind i foreningen, hvad de fleste gjorde med det samme. Nye interessegrupper blev henvist til webmasteren, så de kan komme på hjemmesiden hurtigst muligt. I god stemning blev generalforsamlingen afsluttet...


Fra generalforsamlingen 31 august 2003