Interessegrupper

Formelle

Genre-grupper

Medie-grupper

Andre grupper

Artikel

Inferno og dets børn -en gennemgang af danske filmfanzines

Af Thomas Winther

For noget tid siden modtog jeg et indeks over fanzine-udgivelser i Danmark fra en ven. At kigge i sådan et indeks gør, at man bliver klar over, hvor stor en kreativitet, der findes herhjemme bland fans. Folk, der går så meget op i deres fandom, at de bare må dele den med andre. Man bliver også klar over, hvor stor en viden, der ligger derude blandt folk. Viden, som for langt størstedelen af befolkningen kan virke overflødig, men som for folk med samme interesse er en guldgruppe. Ulempen ved et sådant indeks er, at man bliver klar over, hvor mange udgivelser, der er kommet, som man aldrig kommer til at stifte bekendtskab med. Generelt for disse zines gælder det, at så snart første oplag er solgt, er det yderst sjældent, at der trykkes flere. Hvis man mangler en bog i sin samling, gælder det bare om at holde øje med antikvariaterne, hvor en sådan med tiden vil dukke op, men for fanzines, er der langt imellem at man finder gamle numre. Man kan være heldig at komme forbi et sted, hvor de har en stak til at ligge bag en masse rod. Så gælder det bare om at få sikret sig disse, da der kan gå lang tid, inden man finder dem andre steder.
Det omtalte indeks var over Science Fiction-fanzine-udgivelser herhjemme. Det var skræmmende få af disse blade jeg havde. Men inden for fanzines har det nu også nærmere været film-zinesene jeg har dyrket.
De blade, som jeg her vil skrive om er meget forskellige, og alligevel meget ens. Det meget forskellige ligger i den stil, de er skrevet i. Nogle er meget professionelt skrevet, med lange artikler og med et godt layout. Andre er blevet skrevet efterhånden, som de beskrevne film er blevet set og er rodet sat op. Fælles er det dog, at der ligger en kærlighed til de film, der beskrives. Det er også kendetegnende i de ældre af bladene, at det i dagene før internettet var svært at opspore oplysninger om disse film. De genres, der skrives om, er mange og forskellige. Det fælles er egentligt bare, at de etablerede filmmedier ikke beskriver dem (ret ofte i alt fald). Vi finder genrer som: gore, blaxploitation, spagettiwesterns, science fiction, Hammer horror, sleaze, trash, fantasy... og listen fortsætter. Disse blade adskiller sig derfor fra de filmblade man ellers ser (og har set), som Levende Billeder, Kosmorama og det nye Mifune.
Det er snart ved at være mange år siden, jeg stiftede bekendtskab med mit første filmfanzine. En kammerat købte det enlige nummer af Inferno, som lå i en stak rollespilsblade hos en boghandler i Herning. Vi forsøgte at kontakte redaktøren, men uden held, så i lang tid var dette blad det eneste, jeg kendte. Mange år senere flyttede jeg til København og fandt her butikker, der rent faktisk havde de andre numre af dette blad. Samtidig købte jeg bladene Mondo Franko, Stay Sick! og Absurd. Jeg besluttede mig til selv at skrive en artikel til et afdisse blade og valgte Absurd, da det var det mest seriøse af disse blade (sorry Frank og Jack). Artiklen blev om filmatiseringer af H.P.Lovecraft-film. For at færdiggøre denne artikel tog jeg kontakt til redaktøren af Mondo Franko, da det i hans blad fremgik, at han havde et par af de film, jeg manglede at få set. Det var nærmere det telefonopkald, end den artikel jeg endte med at skrive, der trak mig ind i fanzine-verdenen. Jeg er senere rendt ind i redaktører og skribenter på andre blade og skriver nu jævnligt til Stay Sick!. Når jeg siger jævnligt, så menes der selvfølgelig så jævnligt, som bladet nu udkommer, for et andet kendetegn for fanzines er, at der ikke arbejdes med faste udgivelsesdatoer. Et blad kommer, når det er klart.
Meningen med denne tekst var at bringe et indeks over de filmfanzines, der er kommet herhjemme. Jeg har medtaget alle dem, jeg kender til, men som tidligere skrevet, så lever sådanne blade et forunderligt liv, så der kan sagtens være nogle, jeg ikke kender, som burde have været på denne liste. Til de af nedenstående blade, der har hjemmesider har jeg skrevet dem på, men ellers må man holde øje med butikker som Fantask og Rockuglen. Det fleste blade sælges også på www.absurd-online.dk’s hjemmeside. Fanzines som Nosferatu og Bathos omhandler godt nok film, men da det ikke er deres primære formål har jeg ikke taget dem med på listen.

Dette er tænkt som en dynamisk artikel. Efterhånden som der kommer nye fanzines, eller jeg finder nogle af de gamle, vil listen herunder bliver forøget. Kender du til blade der burde være på denne liste, så er du velkommen til at skrive til mig på:
wintheratoek.dk.

TWO-Zone

For rigtigt at understrege hvor meget TWO-ZONE var lavet af fans for fans, var bladet gratis. Det var en lille A5 udgivelse, men med et flot layout og fuldt med anmeldelser og artikler. Der er en pæn del annoncer i bladet, for når det nu er gratis, skulle det finansieres på anden vis.

 • nr.1 1988, A5, 28 sider
 • nr.2 1988, A5, 28 sider
 • nr.3 1988, A5, 28 sider
 • nr.4 1988, A5, 32 sider
Inferno
Inferno

Bladet Two-Zone skiftede navn til Inferno og specielt ved de sidste numre var det tydeligt, at ambitionen var at udgive et rigtigt professionelt filmblad. Mange af de redaktør-/skribentnavne, som du vil se længere fremme i denne artikel startede deres dage på dette blad, så i et vist omfang kan man sige, at dette blad udgør et fundament inden for danske filmfanzines. (I Stay Sick nr.1 blev der bragt en ængere feature om Inferno).

 • nr.1, 1989, A5, 32 sider
 • nr.2, 1990, A5, 32 sider
 • nr.3, 1990, A5, 40 sider
 • nr.4, 1990, A5, 40 sider
 • nr.5, 1991, A5, 40 sider
 • nr.6, 1991, A5, 40 sider
 • nr.92/1(7), 1992, A5, 32 sider
 • nr.92/2(8), 1992, A4, 40 sider
 • nr.93/1-2(9), 1993, A4, 60 sider
 • nr.93/3-4(10), 1993, A4, 60 sider
 • nr.11, 1994, A4, 76 sider
Phenomena, Evil-Mail & Aenigma
Phenomena Evil mail Aenigma

Phenomena er i A5, med meget tekst og få billeder. Men her er alt hvad der bør være af anmeldelser af både film og bøger, debatindlæg og artikler. De første 4 numre udkom med 1 måneds mellemrum, hvorefter redaktøren kørte død i det så der kom kun 2 yderligere numre, men at bladet ville stoppe annoncerede han allerede i nr.5 Phenomena var ikke redaktøren Søren Henrik Jacobsens første horror projekt. Evil mail var små nyhedsbreve (10 stk. i alt) der blev lavet i et meget lille oplæg, men heldigvis samlede Klaus Johansen disse og udgav dem samlet i 1992. I 1992 udgav Søren Henrik Jacobsen bladet Aenigma som ikke så meget et zine som en generel opsummering. De 12 sider er skrevet ud i en køre, og er en lang kommentar om de fanzines der udkom på dette tidspunkt. Han har også udgivet et zinet Lydsporet der omhandler filmmusik.
I Phenomena nr.3 er science fiction fanzine "Amazing Space 6" vedhæftet som et 8 siders tillæg.
Søren Henrik Jacobsen har nu bloggen: gyserblog

 • nr.1, 1989, A5, 20 sider
 • nr.2, 1989, A5, 20 sider
 • nr.3, 1989, A5, 20 sider
 • nr.4, 1990, A5, 16 sider
 • nr.5, 1990, A5, 28 sider
 • nr.6, 1990, A5, 26 sider
 • Evil-Mail (samlet), 1992, 26 sider
 • Aenigma, 1992, 26 sider
Darklands
Dark Lands

Oplægget til dette zine er at det skulle være et diskussionsforum. I nummer 1 er der et længere debatoplæg om splatterfilm, en oplæg som der følges op på i nr.2. Nr.2 handler mere om horror bøger end om film. Fremhæves skal artiklen om Edgar Allan Poes historie ”Den sorte kat” i nr.1 og artiklen om Dracula i nr.2. Nr.2 er desuden et temanummer om David Lynch.

 • nr.1 1990, A5, 24 sider
 • nr.2 1990, A5, 28 sider
Bloody Darlings
Bloody Darling

Bloody Darlings var ofte en noget tyk udgivelse og ikke altid hæftet sammen, men det var noget, der passede til dets layout, der var lavet med saks og kopimaskine (i fanzine-kredse var dette et velkendt fænomen at lave blade på for små 10 år siden og kendt under betegnelsen "klippe-klistre"-metoden. Nutildags sættes de fleste zines på computer). Dette blad kan godt ses som et modstykke til Inferno, uden at jeg skal kunne sige, om det var tænkt sådan. Bladet indeholdt masser af anmeldelser, som det godt kunne virke, som om de var skrevet ud i een lang køre. Bladet bar virkeligt præg af at være skrevet, fordi redaktøren Lars von Hegnet ikke kunne lade være og bare måtte berette om de film, han så, og den viden han havde om disse. Hvis man kan tale om et undergrunds-look, så må man sige, at dette blad lever fuldt op til det. Bloody Darlings er lukket, men til sommer kommer Lars med bladet FILMTOZZEN.

 • nr.1, 1990, A4, 24 sider
 • nr.2, 1990, A4, 24 sider
 • nr.3, 1991, A4, 24 sider
 • nr.4, 1992, A5, 32 sider
 • nr.5, 1993, A5, 32 sider
 • nr.6, 1993, A5, 32 sider
 • nr.7, 1994, A5, 40 sider
 • nr.8, 1994, A5, 44 sider
 • nr.9, 1995, A5, 52 sider
 • nr.10, 1996, A5, 48 sider
 • nr.11, 1997, A5, 64 sider
 • nr.12, 1998, A5, 64 sider
 • nr.13, 1998, A5, 36+60 sider
 • nr.14/15, 1999, A5, 88 sider
 • nr.16/17, 2000, A5, 94 sider
 • nr.18, 2001, A5, 52+52 sider
Trauma
Trauma

Trauma er et engelsksproget blad der har rod herhjemme i Danmark, men som også har skribenter fra andre lande. Det blev solgt i en række europæiske lande, og nr. 1 blev sågar solgt i 4000 eksemplarer i USA. Der var altid en række spændende interviews i bladet, sammen med artikler og anmeldelser. Med hensyn til layout, virker det mere professionelt end fanzine agtigt, men det skal ikke ligges dem til last. Efter nr.5 valgt redaktionen at overføre bladet til internettet, hvor det nu har holdt til i ca. 10 år.
www.trauma-magazine.com

 • nr.1, 1993, A4, 46 sider
 • nr.2, 1994, A4, 52 sider
 • nr.3, 1995, A4, 52 sider
 • nr.4, 1996, A4, 56 sider
 • nr.5, 1996, A4, 56 sider
Something Weird
Something Weird

Dette fanzine blev udgivet, og gratis delt ud af foreningen ”Something weird – foreningen til horrorfilmens fremme”. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af hvor mange numre det blev til af dette blad, men 2 har jeg set.

 • nr.1/2, ??, A5, 16 sider
 • nr.2, ??, A5, 24 sider
Frank Brahe-Bladene
Mondo franko

4 filmblade er det blevet til fra Franks hånd, med 3 forskellige titler. Mondo Franko, Ultimo Mondo Franko, Franks Hermetiske Garage og Mondo Franko 3. Mondo Franko-bladene er mest af alt fyldte med anmeldelser af film, men enkelte artikler er der også blevet plads til. Franks Hermetiske Garage er lidt en afstikker, da der også er masser af bøger og tegneserier beskrevet heri. Bladet har som alle de andre helt sin egen stil. Det er ikke den dybe research, der kendetegner redaktørens arbejde, men derimod masser af personlighed. Frank startede som skribent i Bloody Darlings, men efterhånden som dette blad fik længere mellem udgivelserne, fik han blod på tanden til at udgives sit eget. Frank er nu holdt op med at udgive filmfanzines, men han udgiver fra tid til anden andre blade, specielt i samarbejde med Erwin Neutzsky-Wulff.

 • Mondo Franko, 1999, A4, 88 sider
 • Ultimo Mondo Franko, 2000, A4, 88 sider
 • Franks hermetiske garage, 2003, A4, 48 sider
 • Mondo Franko 3, 2004, A5, 52 sider
Absurd
Absurd

Dette er kompakte blade med masser af tekst til flere timers læsning. Fokus er mere på artikler, end på anmeldelser. Der er kommet 6 numre af dette blad og redaktøren Kenneth har meldt ud at der ikke kommer flere numre af dette blad. Han il fremover skrive til andre blade, og han er også ved at skrive på en bog (han vil ikke ud med hvad den skal handle om). Han køre salg af genrefilm på nettet, så check hans site på: www.absurd-online.dk - hvor du også kan finde et link til Absurds (dvs. selve bladet) hjemmeside.

 • nr.1, 1998, A5, 44 sider
 • nr.2, 1999, A5, 42 sider
 • nr.3, 2000, A5, 64 sider
 • nr.4, 2000, A5, 68 sider
 • nr.5, 2001, A5, 80 sider
 • nr.6, 2002, A6, 44 sider
Banned in Britain & Stay Sick!
Banned in Britain Stay Sick

Jack J’s første blad hed Banned in Britain og var med tekster udelukkende på engelsk. Efter lang tid startede han så startede han så bladet Stay Sick! (som er på dansk) og fyldte det med meget personlighed, humor, holdninger til de film han ser og de genres han elsker. Efter 10 år udkom så Banned in Britain nr.2 . To blade fordelt over to årtusinder, i bedste fanzine stil. Der skulle også være et nyt nummer af Stay Sick! på trapperne (foråret 2005), så hold øje med hans hjemmeside. Jack har også lavet zinet: Horror-film På Dansk TV, der kun blev et one-shot.
www.home.no/hardboiled

 • BIB 1, 1994, A5, 32 sider
 • BIB 2, 2004, A5, 32 sider
 • Horror-film På Dansk TV #1, 1999, A5, 4 sider
 • SS! 0, 1999, A5, 8 sider
 • SS! 1, 2000, A5, 68 sider (anden udgaven af nr.1 indeholder også nr.0 + Horror-film På Dansk TV #1)
 • SS! 2, 2001, A5, 76 sider (findes også i en A4 udgave)
 • SS! 3, 2001, A5, 80 sider
 • SS! 4, 2003, A5, 64+64 sider
Obskuriøst
Obskuriøst

Dette blad har ikke på så mange sider pr. nummer, som de fleste af de andre blade nævnt her. Til gengæld er det i det blad, hvor de længste og mest dybdegående artikler findes. Henrik Larsen ved meget og det han ikke ved, får han andre til at skrive om.
www.samlersind.dk

 • nr.0, 2001, A4, 8 sider
 • nr.1, 2001, A4, 16 sider
 • nr.2, 2002, A4, 16 sider
 • nr.3, 2002, A4, 16 sider
 • nr.4, 2002, A4, 16 sider
 • nr.5/6, 2003, A4, 48 sider
 • nr.7, 2003, A4, 16 sider (specialnummer til Copenhagen film fair 03. Materialet er genoptrykt i nr. 7/8)
 • nr.7/8, 2004, A4, 32 sider
 • nr.9, 2004, A4, 32 sider
 • nr.10 (X), 2006, A4, 32 sider (se index)
eXtase
eXtase

Klaus Kinski, Sergio Leone, ekstreme japanere og Guinea Pig-filmene (som nogle troede var Snuff film) er nogle af emnerne i denne udgivelse. Bladet har mere udseende af et filmmagasin, end af et fanzine, men det skal det ikke høre et eneste ondt ord for. Redaktøren er Nils Markvardsen, et navn, som man også vil finde på skribentlisten i en række andre blade.

 • nr.1, 2003, A4, 64 sider
 • nr.2, 2004, A4, 80 sider
sCatter
sCatter

Et af de nyeste blade, og layoutmæssigt det flotteste af filmfanzinesne. Bladet er dedikeret til horrorgenren og derfor lige guf for mig. Redaktøren Jesper Moerch har været med lige siden Inferno-dagene, men dette er hans første blad som redaktør. Første nummer var spækket med asiatisk horror, zombiefilm og en lang artikel om punkbandet The Misfits. Andet nummer af sCatter er mere af samme gode skuffe.

 • nr.1, 2004, A4, 52 sider
 • nr.2, 2004, A4, 56 sider
Uncut
Uncut

Selvom jeg ikke er meget for at indrømme det, så er internettet også en stor kilde til informationer om disse film. Den eneste side, jeg dog vil nævne, er Uncut. Grunden til, at denne side får lov til at blive nævnt her, er at folkene der skriver på denne side, også ofte skriver i de forskellige fanzines, som er nævnt ovenfor. En enkelt bladudgivelse er det dog blevet til. I 2003 udsendte de et lille 16 siders A5-blad om Motorsavsmassakren (aka The Texas Chainsaw Massacre) i forbindelse med filmrns repremieren i Danmark. Bladet har undertitlen Uncut special nr.1, og det kunne sagtens tænkes at der kommer flere til.
www.uncut.dk

 • nr.1, 2003, A5, 16 sider
Dario Argento
Dario Argento

Rikke Schubart havde i sin bog I lyst og død affejet instruktøren Dario Argento ganske kort. Det faldt Bo Gorzelak Pedersen for brystet. Så for at forsvare Argento udgav han et lille blad der udelukkende hyldede ham. En lille sag, men et must for et fan.
www.bogope.dk

 • nr.1, 2004, A5, 28 sider
Filmtozzen

Lars von Hegnet er tilbage med et nyt blad. Han gør selv en del ud af at fortælle at dette ikke er et nyt Bloody Darlings, selvom det minder en del om det. Bladet er lige som Darlings rodet sat op og halvdårligt kopieret, sådan som et rigtigt fanzin skal være det :-).

 • nr.1, 2004, A5, 56 sider
 • nr.2, 2005, A5, 56 sider (se index)
 • nr.3, 2006, A5, 60 sider (se index)

Tak til alle de der har hjulpet mig med at skrive denne tekst (specielt tak til JackJ, Janus Andersen, Frank Brahe og Torben Simonsen), og ikke mindst tak til alle redaktørerne og skribenterne af de mange fanzines.

-Thomas Winther