english english

Interessegrupper

Formelle

Genre-grupper

Medie-grupper

Andre grupper

Redaktionsgruppen

Interessegruppen

Redaktionsgruppen har til formål at redigere foreningens medlemsblad Himmelskibet og sørge for at det bliver trykt og distribueret.

Kontaktperson:
Klaus Æ. Mogensen. tlf: 30 65 11 22
email: himmelskibetatfantastik.dk

Mailliste

Maillisten bruges til diskussioner af redaktionel art, dvs. f.eks. om stof og layout til foreningens udgivelser, herunder Himmelskibet. Listen anvendes også til at informere om status på udgivelse af bladet samt til at tage større beslutninger omkring Himmelskibet og evt. andre udgivelser. 

Kan også bruges til henvendelser til redaktionen og til at sende artikler, noveller, tegninger m.v. til redaktionen, disse kan dog også sendes direkte til redaktøren.

Mail-liste:
redaktion-listeatfantastik.dk
Tilmelding:
redaktion-liste-subscribeatfantastik.dk
Framelding:
redaktion-liste-unsubscribeatfantastik.dk

Redaktion-listen på mailforummet

 

Himmelskibet logo  

Køb af gamle numre
Se nærmere på salgssiden