Interessegrupper

Formelle

Genre-grupper

Medie-grupper

Andre grupper

NoFF 2010

I 2010 er der to kandidater der har meldt som som NoFF'ere: Anders Mathias Hilskov og Rasmus Wichmann. Frem for at lave en afstemning, har de valgt at dele hvad der kommer ind ved NoFF-indsamlingen. Målet for deres rejse bliver Snorfcon som er en nordisk kongres for arrangører af festivaler.

Bidrag til NoFF 2010 kan indbetales til Fantastisks konto reg. nr. 5230, konto nr.: 0001514301. Skriv NoFF og dit navn. Send samtidig en mail til noff2010 [at] fantastik.dk med dit navn og beløbet du har sendt, så vi kan kontrollere at alt er kommet ind. Spørgsmål vedrørende NoFF 2010 kan stilles til samme email.

Da Snorcon ligger d. 13-15 august, og der skal være tid til at give pengene til NoFF'erne, skal bidrag til NoFF 2010 indbetales senest d. 6. august. Som sædvanligt vil et eventuelt overskud gå videre til næste års NoFF'ere.

De to NoFF'er præsenterer sig selv her:

Anders Mathias Hilskov:

Mit navn er Anders Mathias Hilskov,
Jeg begyndte for år tilbage at deltage i møder som anime foreningen 'Kameko' holdte. Trods min unge alder på det tidspunkt, blev jeg hurtigt en del af de udvalg der lavede disse events og fik hurtigt indblik i arbejdet den vej rundt.
Jeg har brugt meget energi og tid på i 'kameko' at åbne op for sammenarbejde med andre foreninger, og det lykkedes mig til sidst at få bestyrelsen med på ideen.
Jeg sidder nu som formand i 'Kameko' hvor vi er ved at lave et større sammenarbejde med en række forneinger i Danmark. Jeg sidder som arrangør i J-popcon og SVS, begge er messe med henblik på japansk kultur.
Jeg bidrog så godt jeg kunne til Dancon, med et mindre oplæg om anime Sci-fi. I fremtiden vil jeg gerne arbejde på at kunne lave flere møder og aktiviteter imellem foreninger og organisationer, som ikke nødvendigvis har samme mål, men stadig kan finde et punkt at være fælles om.
Jeg håber meget til Snorfcon at kunne dele ideer, få nye, skabe nye kontakter til dem der kunne være interesseret, og få et indblik i hvordan andre bruger deres ideer.

Rasmus Wichmann:

Mit navn er Rasmus Wichmann, og jeg opfatter mig selv som en fast institution inden for fandom.
Jeg begyndte med at oversætte i bladet ”Science Fiction”, og jeg har siden siddet i bestyrelsen hos Fantastik og SFC. Det er ikke blevet til noget med at få udgivet de store romaner (ak!), men jeg har bidraget med en lille stak noveller, og kontroversielle anmeldelser, til snart (meget snart!) alle de hjemlige ’zines.
Jeg var NOFF i 2008, hvilket jeg mere end noget andet har brugt til at skabe grundlag for at fandommen også kan få del i landsforeningen Bifrost’s fordel, og dertil den nordiske paraply-organisation Imagine (hvis grundlæggelse jeg deltog i). Det betyder meget for mig at fandommen mødes indbyrdes, og at jeg og alle andre kan blive ved med at lære at interessere os for nye og meget nørdede fænomener, som vi oprindeligt slet ikke troede, var noget for os!
Mit næste store projekt er at lave en fælles portal for vores velfungerende blog-kultur, som også skal fungere som base for NOFF (hvis alle vil!) og for anmeldelser af de øvrige nordiske landes bøger, film og mere, lånt fra hjemlige ’zines. Jeg håber meget at finde ligesindede på Snorfcon.