Litteratur / Læsegruppen

Litteratur / Læsegruppen

Interessegruppen
Ofte er det lidt tilfældigt om man kommer til at diskutere noget bestemt fantastisk litteraur med andre. Hvis man læser andre meninger om fantastisk litteratur er det ofte i form af
anmeldelser, der kun er om den helt nye litteratur, og som forsøger ikke at afsløre for meget, af hensyn til dem der ikke har læst teksten. I læsegruppen diskuterer vi tekster som man har læst på forhånd, og vi kan diskutere alt vedrørende teksten og gå så dybt med det som vi har lyst til, samt høre mange forskellige meninger om den samme tekst.Teksterne vil være både fantasy og science fiction på skift (og muligvis horror også, når gruppen er kommet godt i gang.) Det besluttes fra gang til gang hvad vi skal læse på forhånd.
Mailliste
Mailinglisten bruges primært til at aftale møder og aftale hvilke tekster der skal læses, men kan også bruges til generelt at diskutere fantastiske tekster man har læst.