Fantasygruppen

Fantasy

Hvad er fantasy?

af Klaus Æ. Mogensen

Himmelskibet 7Selvom der bruges meget tid til at definere, hvad science fiction er, vil de fleste kunne blive enige om hvorvidt et bestemt værk er science fiction eller ej. Anderledes er det med fantasy. Fantasy bygger i meget høj grad på gamle myter, sagaer, eventyr, sagn og gudeforestillinger – men gør det disse gamle historier til fantasy? Hvis ikke, hvad så med genfortællinger af disse myter m.v. i bøger og film?

Tag fx historierne om de nordiske guder. Er de gamle historier om Thors brudefærd og rejsen til Udgårdsloke fantasy? Nej, vil de fleste sikkert mene, for det var jo noget folk troede på. (Om de så gjorde det, kan godt diskuteres. I hvert fald bliver der nu argumenteret ret godt for at de gamle grækere ikke troede på deres gudesagn, men brugte dem som moralske og underholdende fortællinger)

Men hvad så med opdaterede genfortællinger af de nordiske gudesagn, som vi ser det i Valhalla-tegneserien og i Lars-Henrik Olsens roman “Erik Menneskesøn” + fortsættelser? Man kan argumentere for at sagnene her er behandlet med en moderne sensibilitet og bevidsthed, der gør dem til fantasy. Men hvad så med filmatiseringer, der er 100% tro mod sagnene? (Jeg ved ikke om der er lavet sådanne om nordiske gudesagn, men der er en del om græske myter, fx “Jason and the Argonauts”). Er det fantasy, eller blot en fortolkning af sagnene i et andet medie?

Spørgsmålet om myte kontra fantasy er kun ét af flere tvivlsspørgsmål om hvad der er fantasy. Er det fx et krav, at der skal være magi i fantasy?

Eller er det nok, at historierne foregår i opdigtede lande, som det fx er tilfældet med Mervyn Peakes “Gormenghast”, der af de fleste regnes som fantasy? Hvis det sidste, hvor meget skal det opdigtede land så afvige fra virkelige lande, før det er fantasy? (Er “Fangen på Zenda” fx fantasy? Eller “Matador”, der foregår i den opdigtede by Korsbæk?).

Vi kan også kigge på grænselandet mellem science fiction og fantasy. Er “Star Wars” science fiction eller fantasy? Hvad med “Dune”? Eller Gene Wolfes “Book of the New Sun” (som er flertal af Locus’ læsere mener er fantasy)? Er der en glidende overgang mellem den mere metafysiske science fiction og det fantasy, der prøver at sætte regler på magi? Eller kan man udpege kriterier, der klart afgør, om en historie hører til på den ene eller anden side af hegnet?

Herved lagt op til debat.

Interessegruppen
Gruppen beskæftiger sig med fantasy i alle afskygninger. Aktiviteter kunne være møder om forskellige fantasy verdener, samt uforpligtende diskussion af hvad Fantasy er. Desuden produktion af relevante artikler og anmeldelser.Hvis man ønsker at diskutere væsentlige plot-relaterede emner om fim eller bøger, som vil kunne være spoilers for folk, der ikke har set filmen eller læst bogen, bør man i subject feltet skrive “Spoiler”, så folk er advaret, og har muligheden for at gå udenom diskussionen.

 

Mailliste
Mailinglisten bruges til at diskutere fantasy i alle afskygninger. Endvidere aftales arrangementer på listen. Arrangementer der forventes at tiltrække andre medlemmer kan sendes ud på announce-listen- men planlægning skal så vidt muligt ske på denne liste. Listen kan også anvendes til produktion og udveksling af relevante artikler og anmeldelser.